Adatvédelmi nyilatkozat

Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről

A Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) a tevékenysége ellátása során személyes adatokat kezel abból a célból, hogy a szolgáltatásait igénybevevők továbbiakban Felhasználók igényeit kiemelkedő szakmai színvonalon tudja kiszolgálni valamint a törvényben előírt kötelezettségeinek megfeleljen.

A Munkástanácsok Országos Szövetsége azokat a személyes adatokat kezeli, amelyeket az érintett/ügyfél a szerződéssel kapcsolatosan illetve a jövőbeni szerződéskötés érdekében a MOSZ részére önként megad. Az adatkezelés az érintett/ügyfél hozzájárulásán alapul.

A Munkástanácsok Országos Szövetsége a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé az adatkezelés bejelentését megtette, melyről határozatot kapott. A határozat alapján az

  • Adatkezelő: Munkástanácsok Országos Szövetsége
  • Székhely/lakcím: 1125, Budapest, Szarvas Gábor út 9/b.
  • Adatkezelés megnevezése: „ügyféladatok (képzők, hallgatók) nyilvántartása, kezelése. A Munkástanácsok Országos Szövetsége által üzemeltetett felnőttképzési adatbázisban való rögzítés, képzések nyilvántartása, kezelése, képző intézmények, hallgatók nyilvántartása, kezelése, képzés jelentkezések nyilvántartása, kezelése, felnőttképzési közösség építése. " megnevezés adatkezelést.
  • Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-71645/2013.

A Munkástanácsok Országos Szövetsége a személyes adatokat a) a felhasználási cél elérését, b) ha az adat a szerződésben foglaltak teljesítéséhez már nem szükséges, vagy arra alkalmatlan, annak megállapítását, c) legkésőbb a szerződés megszűnését – követő hat hónap elteltével megsemmisíti.

A Munkástanácsok Országos Szövetsége a szolgáltatása igénybevételével kapcsolatos adatokat, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés, piackutatás vagy címzett tartalom eljuttatása céljából csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezeli.

A Munkástanácsok Országos Szövetsége biztosítja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő, a szolgáltatás igénybe vétele előtt és az igénybe vétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel. Kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. A kérelmet az info@jokepzes.hu e-mail címen keresztül juttathatják el hozzánk. A Munkástanácsok Országos Szövetsége a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadja a tájékoztatást.

A Munkástanácsok Országos Szövetsége a szolgáltatásait igénybe vevő (hallgató) adatait - kizárólag a képzés igénybevétele miatt - átadhatja annak a képző intézménynek, mely képzésre leadta jelentkezését.

A Munkástanácsok Országos Szövetsége technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése vagy megsemmisítése, illetőleg a sérülés vagy a véletlen megsemmisülés elleni védelemről.

A Munkástanácsok Országos Szövetsége vállalja, hogy ügyfeleinek kérésre tájékoztatást ad az alkalmazott információs rendszer biztonsági fokáról, a felhasználó számára kockázatot jelentő tényezőkről, és az általa megteendő óvintézkedésekről. A Munkástanácsok Országos Szövetsége vállalja, hogy a szolgáltatására vonatkozó általános szerződési feltételeket hozzáférhetővé teszi.

A Munkástanácsok Országos Szövetsége az általa hirdetett képzéseket nem maga bonyolítja és szervezi, hanem megbízás alapján továbbítja az adatokat szervezőnek. Az ilyen képzések esetén a Munkástanácsok Országos Szövetsége a jelentkezési lapon szereplő adatokat továbbítja a szervező számára. A szervező személyéről a Munkástanácsok Országos Szövetsége az adott képzés kiírásánál minden esetben tájékoztatja az érintetteket. A Munkástanácsok Országos Szövetségével megbízási szerződéses viszonyban álló szervező a GDPR 14. cikke szerint kötelezettséget vállal arra, hogy a számára továbbított adatok tekintetében a tájékoztatást az adatok kézhezvételét követő legkésőbb egy hónapon belül megteszi az érintettek számára. Az adattovábbítás jogalapja ez esetben az érintett hozzájárulása – az érintett a hozzájárulást külön felhívás mellett megteszi a képzésre történő jelentkezéssel

A Munkástanácsok Országos Szövetsége adatkezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezésein alapul.

Budapest, 2018.07.01.